Băng gai dính chống lưu huỳnh

Băng gai dính chống lưu huỳnh

BH6607

Với xử lý chống lưu huỳnh đối với băng gai dính và vải long xù, thành phẩm thể hiện khả năng chống chịu tuyệt vời trong môi trường có mức khí lưu huỳnh cao hơn bình thường, đặc biệt là trong cơ sở chế biến Phân bón, Khai thác, Dầu và Cao su. Băng kháng lưu huỳnh sẽ không chuyển sang màu vàng hoặc hiệu suất khôn ngoan bị ảnh hưởng bởi môi trường nặng khí lưu huỳnh. Có sẵn với mặt sau dính

 
16MM,20MM,25MM,30MM,38MM,50MM,100MM
25 mét / cuộn
100% nylon với xử lý chống lưu huỳnh
16MM,20MM,25MM,30MM,38MM,50MM,100MM
25 mét / cuộn
100% nylon với xử lý chống lưu huỳnh
16MM,20MM,25MM,30MM,38MM,50MM,100MM
25 mét / cuộn
100% nylon với xử lý chống lưu huỳnh
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .