Băng gai dính loại 10

BH9910

Baihe băng gai dính  loại 10 với tấm lót phù hợp cho đệm ghế ô tô. Có sẵn chống dính

 
Từ 10 mm đến 300mm
50 mét / cuộn
100% Polypropylene
Từ 10 mm đến 300mm
50 mét / cuộn
100% Polypropylene
Từ 10 mm đến 300mm
50 mét / cuộn
100% Polypropylene
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .