Băng gai dính dây đeo loại 24

BH9924

Cáp và hệ thống dây điện, bao bì, y tế và chỉnh hình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để thiết kế dây đai yêu cầu của bạn

 
Từ 10 mm đến 300mm
mảnh nhỏ, theo nhu cầu của khách hàng
100% Polypropylen hoặc nylon
Từ 10 mm đến 300mm
mảnh nhỏ, theo nhu cầu của khách hàng
100% Polypropylen hoặc nylon
Từ 10 mm đến 300mm
mảnh nhỏ, theo nhu cầu của khách hàng
100% Polypropylen hoặc nylon
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .