Vải lông xù cao cấp

Vải lông xù cao cấp

BH6601

Vải lông xù cao cấp Baihe được thiết kế cho Trang phục, Y tế, Quân sự, nội thất hoặc ứng dụng công nghiệp nói chung.

 
25 mét / cuộn
Từ 16mm đến 150mm Có sẵn với mặt sau dính
100% nylon
25 mét / cuộn
Từ 16mm đến 150mm Có sẵn với mặt sau dính
100% nylon
25 mét / cuộn
Từ 16mm đến 150mm Có sẵn với mặt sau dính
100% nylon
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .