Băng tự dán dính

BH9930

Băng tự dán dính BAIHE, một cách hoàn toàn mới để lưu trữ thực phẩm và các mặt hàng khác của bạn một cách thuận tiện. Chỉ cần nhấn nó, thông tin phản hồi từ băng đóng cửa sẽ cho ngón tay của bạn biết nếu nó được tự dán dính. Loại tự dán dính này có thể được sử dụng trong thực phẩm, y tế, và nhiều hơn nữa ....

 
Từ 16mm đến 150mm Có sẵn với mặt sau dính
Vui lòng gọi Chiều rộng: Tùy chỉnh
100% PE
Từ 16mm đến 150mm Có sẵn với mặt sau dính
Vui lòng gọi Chiều rộng: Tùy chỉnh
100% PE
Từ 16mm đến 150mm Có sẵn với mặt sau dính
Vui lòng gọi Chiều rộng: Tùy chỉnh
100% PE
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .