Băng gai dính tổng hợp loại 14

BH9914

Ứng dụng: Băng gai dính tổng hợp loại 14 được sử dụng rộng rãi trong nội thất, Vận chuyển khối lượng lớn, Ô tô, vv Làm việc với Magnet. liên hệ với chúng tôi để tìm ra cái băng gai dính nào phù hợp với nhu cầu  của bạn.

 
Từ 10MM đến 300MM
50 mét / cuộn
Nguyên liệu hỗn hợp
Từ 10MM đến 300MM
50 mét / cuộn
Nguyên liệu hỗn hợp
Từ 10MM đến 300MM
50 mét / cuộn
Nguyên liệu hỗn hợp
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .