Băng gai dính ghế tự động loại 3

BH8809

Băng gai dính ghế tự động Baihe  được may và gấp trên khu vực dây chuyền trang trí ghế để buộc chặt bằng nấm và móc đúc.

 
38MM、50MM
50 mét / cuộn
100% Polypropylene
38MM、50MM
50 mét / cuộn
100% Polypropylene
38MM、50MM
50 mét / cuộn
100% Polypropylene
© Copyright 2019-2020 BAIHE HOLDING CO., LTD. .