Băng gai dính độ bền màu cao

Băng gai dính độ bền màu cao

BH6615

Băng keo có độ bền màu cao Baihe được thiết kế có khả năng chống rửa siêu cao. Thích hợp cho các sản phẩm đòi hỏi độ bền màu cao. Có sẵn trong chất kết dính

 
110MM có thể được chia cắt thành chiều rộng nhỏ
25 mét / cuộn
Pha trộn nylon
110MM có thể được chia cắt thành chiều rộng nhỏ
25 mét / cuộn
Pha trộn nylon
110MM có thể được chia cắt thành chiều rộng nhỏ
25 mét / cuộn
Pha trộn nylon
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .