Vải dệt kim mỏng

BH8806

Vải dệt kim mỏng thích hợp cho mài mòn, may mặc, nội thất và xử lý các sản phẩm y tế. Nó hoạt động với nhiều loại móc. Có chiều rộng 59 inch

 
Toàn bộ cửa rộng 1,5 mét và có thể được cắt thành các chiều rộng khác nhau từ 16mm đến 15mm
25 mét / Cuộn hoặc 50 mét / Cuộn
100% Polyester
Toàn bộ cửa rộng 1,5 mét và có thể được cắt thành các chiều rộng khác nhau từ 16mm đến 15mm
25 mét / Cuộn hoặc 50 mét / Cuộn
100% Polyester
Toàn bộ cửa rộng 1,5 mét và có thể được cắt thành các chiều rộng khác nhau từ 16mm đến 15mm
25 mét / Cuộn hoặc 50 mét / Cuộn
100% Polyester
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .