Băng gai dính hai mặt loại 12

BH9912

Thích hợp cho Medial, thể thao, chương trình, ô tô, may mặc, vv liên hệ với chúng tôi để tìm ra băng gai dính nào phù hợp với nhu cầu của bạn.

 
Từ 20 mm đến 100mm
50 mét / cuộn
PP
Từ 20 mm đến 100mm
50 mét / cuộn
PP
Từ 20 mm đến 100mm
50 mét / cuộn
PP
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .