Vải lông xù thường

Vải lông xù thường

BH6602

Vải lông xù thường được thiết kế cho Trang phục, Tarps, hành lý Canvas, Thiết bị y tế xử lý.

 
Từ 16mm đến 150mm , Có sẵn với mặt sau dính
25 mét / cuộn
60% nylon, 40% polyester pha trộn.
Từ 16mm đến 150mm , Có sẵn với mặt sau dính
25 mét / cuộn
60% nylon, 40% polyester pha trộn.
Từ 16mm đến 150mm , Có sẵn với mặt sau dính
25 mét / cuộn
60% nylon, 40% polyester pha trộn.
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .