Băng gai dính loại 4

BH9904

Baihe có hơn 15 loại Băng gai dính. Được sử dụng rộng rãi trong Medial, thể thao, chương trình, ô tô, may mặc, v.v. Vui lòng gọi để tìm ra cái nào phù hợp với ứng dụng của bạn. Có sẵn trong chất kết dính hoặc hàn.

 
10mm-300mm
25 mét / cuộn
100% nylon hoặc Polypropylen
10mm-300mm
25 mét / cuộn
100% nylon hoặc Polypropylen
10mm-300mm
25 mét / cuộn
100% nylon hoặc Polypropylen
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .