Băng gai dính hàn

BH6606

Một lớp phủ đặc biệt được thêm vào mặt sau của băng dính tần số cao Baihe, có thể liên kết nhanh và mạnh với bề mặt của mục tiêu bằng điện áp tần số cao. Nó có độ bám dính tuyệt vời với vật liệu PVC và có khả năng chống nước lâu dài. 100% nylon

 
16MM,20MM,25MM,30MM,38MM,50MM,100MM,
25 meters/Roll
100% nylon.
16MM,20MM,25MM,30MM,38MM,50MM,100MM,
25 meters/Roll
100% nylon.
16MM,20MM,25MM,30MM,38MM,50MM,100MM,
25 meters/Roll
100% nylon.
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .