Băng gai dính loại 7

BH9907

Băng gai dính Baihe loại 7 có thiết kế gai dày dẫn đến độ bám tuyệt vời. Ghép nối với băng gai dính không xù long BH6608 cho hiệu suất tích cực và vòng đời dài hơn. Có sẵn keo dính .

 
Từ 10 mm đến 300mm
25 mét / cuộn
100% Polypropylene
Từ 10 mm đến 300mm
25 mét / cuộn
100% Polypropylene
Từ 10 mm đến 300mm
25 mét / cuộn
100% Polypropylene
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .