Băng gai dính loại 31

BH9931

Thích hợp cho Medial, thể thao, chương trình, ô tô, may mặc, vv. liên hệ với chúng tôi để tìm ra cái băng gai dính nào phù hợp với nhu cầu của bạn. Có sẵn trong keo dính

 
Từ 10 mm đến 300mm
25 mét / cuộn
100% Polypropylen
Từ 10 mm đến 300mm
25 mét / cuộn
100% Polypropylen
Từ 10 mm đến 300mm
25 mét / cuộn
100% Polypropylen
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .