Băng gai dính nấm

BH6614

Băng gai dính nấm được thiết kế để có vòng đời thấp nhưng siêu vỏ và độ bền cắt khi sử dụng với vải lông xù thông thường. Sản phẩm này là dành cho ứng dụng khi cần mở và đóng tối thiểu nhưng đòi hỏi độ bền và độ bền cắt cao. Thích hợp cho Lều sử dụng một lần, nơi trú ẩn và y tế. Có sẵn trong chất kết dính

 
110MM có thể được chia cắt thành chiều rộng nhỏ
25 mét / cuộn
Pha trộn nylon
110MM có thể được chia cắt thành chiều rộng nhỏ
25 mét / cuộn
Pha trộn nylon
110MM có thể được chia cắt thành chiều rộng nhỏ
25 mét / cuộn
Pha trộn nylon
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .