Băng gai dính đàn hồi

BH8803

Băng gai dính Baihe được thiết kế cho Trang phục cuff, Dây đeo Catheter, Cưỡi ngựa, phụ kiện thể dục thể thao. Cặp với móc mềm và móc đúc cho kết quả tốt nhất.

 
Chiều rộng khác nhau từ 16mm đến 100mm
20 mét / cuộn hoặc 20 yard / cuộn
Polypropylen 70%
Chiều rộng khác nhau từ 16mm đến 100mm
20 mét / cuộn hoặc 20 yard / cuộn
Polypropylen 70%
Chiều rộng khác nhau từ 16mm đến 100mm
20 mét / cuộn hoặc 20 yard / cuộn
Polypropylen 70%
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .