Băng gai dính loại 15

BH9915

Thích hợp cho Medial, thể thao, chương trình, ô tô, may mặc, vv. liên hệ với chúng tôi để tìm ra cái móc đúc nào phù hợp với ứng dụng của bạn. Có sẵn trong keo dính

 
Từ 10 mm đến 300mm
25 mét / cuộn
100% Polypropylene
Từ 10 mm đến 300mm
25 mét / cuộn
100% Polypropylene
Từ 10 mm đến 300mm
25 mét / cuộn
100% Polypropylene
© Copyright 2019-2023 BAIHE HOLDING CO., LTD. .