Băng gai dính tiêu chuẩn

BH6617

Băng gai dính Baihe tiêu chuẩn cung cấp giải pháp dễ dàng để tuân thủ hầu hết các bề mặt. Chỉ đơn giản là bóc và dính!

 
16MM lên tới 110MM
25 mét / cuộn
Có sẵn 100% nylon, 60% nylon 40% polyester hoặc 40% nylon 60% Polyester.
16MM lên tới 110MM
25 mét / cuộn
Có sẵn 100% nylon, 60% nylon 40% polyester hoặc 40% nylon 60% Polyester.
16MM lên tới 110MM
25 mét / cuộn
Có sẵn 100% nylon, 60% nylon 40% polyester hoặc 40% nylon 60% Polyester.
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .