Vải lông xù mỗi mặt

BH6616

Vải lông xù ở mỗi có ở mặt khác nhau của Băng, Vải lông xù mỗi mặt được thiết kế cho công dụng gói. Đơn giản chỉ cần cắt theo chiều dài mong muốn và quấn quanh mục tiêu.

 
20MM,25MM,30MM,38MM,50MM,60MM,80MM,100MM,110MM
25 mét / cuộn
Có sẵn 100% nylon, 60% nylon 40% polyester hoặc 40% nylon 60% Polyester.
20MM,25MM,30MM,38MM,50MM,60MM,80MM,100MM,110MM
25 mét / cuộn
Có sẵn 100% nylon, 60% nylon 40% polyester hoặc 40% nylon 60% Polyester.
20MM,25MM,30MM,38MM,50MM,60MM,80MM,100MM,110MM
25 mét / cuộn
Có sẵn 100% nylon, 60% nylon 40% polyester hoặc 40% nylon 60% Polyester.
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .