Băng gai dính loại 17

BH9917

Thích hợp cho y tế , thể thao, chương trình, ô tô, may mặc, vv. liên hệ với chúng tôi để tìm ra cái móc đúc nào phù hợp với ứng dụng của bạn. Có sẵn trong keo dính

 
Hình dạng lưới khác nhau
Hình dạng lưới khác nhau
100% Polypropylen
Hình dạng lưới khác nhau
Hình dạng lưới khác nhau
100% Polypropylen
Hình dạng lưới khác nhau
Hình dạng lưới khác nhau
100% Polypropylen
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .