Băng gai dính nhỏ

BH9906

Băng gai dính em bé Baihe được thiết kế phù hợp cho các sản phẩm dành cho trẻ em, hoặc các ứng dụng yêu cầu Peel dễ dàng. Nó có sức mạnh Peel bên mạnh mẽ. Có sẵn trong keo dính

 
Từ 10 mm đến 300mm
25 mét / cuộn
100% Polypropylen
Từ 10 mm đến 300mm
25 mét / cuộn
100% Polypropylen
Từ 10 mm đến 300mm
25 mét / cuộn
100% Polypropylen
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .