Băng gai dính loại 3

BH9903

Baihe có hơn 15 loại móc đúc. Được sử dụng rộng rãi trong Medial, thể thao, chương trình, ô tô, may mặc, v.v. Vui lòng gọi để tìm ra cái nào phù hợp với ứng dụng của bạn. Có sẵn trong chất kết dính hoặc hàn.

 
10mm-300mm
25 mét / cuộn
100% nylon hoặc Polypropylen
10mm-300mm
25 mét / cuộn
100% nylon hoặc Polypropylen
10mm-300mm
25 mét / cuộn
100% nylon hoặc Polypropylen
© Copyright 2019-2023 BAIHE HOLDING CO., LTD. .